بسیاری از ما ترس از شکست را تجربه کرده ایم. این، یک تجربه روانی معمول برای هر انسانی است. در حقیقت،

 مطالعات بسیاری نشان میدهد، ترس از شکست بزرگترین مانع برای موفقیت شخصی است

آیا به نظرتان عجیب نیست در حالی که همه ما خواهان موفقیت هستیم، اولین نگرانی مان این است که شکست نخوریم؟ در واقع، ترس از شکست همیشه همراهمان است. اما آنچه که بسیاری از ما درک نمی کنیم، این است که این ترس ها بر پایه یک تصور اشتباه خودباختگی است.
بسیاری از مردم به اشتباه تصور می کنند هر شکستی ارزش وجودیشان را زیر سؤال می برد. این همان علتی است که بسیاری از ما به دنبال آرزوهایمان نمی رویم. درد شکست های گذشته در گوشه تاریکی از ناخودآگاهمان افتاده و هیچ گاه دور نمی شود، همیشه در کمین نشسته است و آماده یادآوری رنجش ها و احساسات پوچی است که از شکست های قبلی در ما به وجود آمده اند.
چرا ما تصور می کنیم شکست یک اتفاق وحشتناک است؟ علتش این است که ما از نظر روحی، دوست داریم تلاش بدون نتیجه را به عزت نفس خود ربط دهیم. کاری که انجام دادیم را از خودمان جدا نمی دانیم و می گویید بی نتیجه ماند، پس من آدم بی ارزشی هستم»، این جمله را ناخودآگاه به خود می گوییم.

اما فراموش می کنیم به خودمان بگوییم هیچ موجود زنده ای نشانه شکست نیست.