آذرِ فیروزه مروارید

آذرِ فیروزه مروارید

در اوستا آتر، در پهلوی آتر، و در فارسی آذر می‌گویند. آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگترین ایزدان است. متولدین این ماه افرادی ماجراجو، مثبت نگر، با دقت، الهام پذیر، فعّال، پیشرو، ارتباط برقرار کننده و ایده‌آلیست هستند.


ماه ارغوانی رنگِ آذر را به متولدین ماجراجو و مثبت نگر این ماه تبریک می گوییم. امیدواریم که آذری ها با استفاده از خصلت فعال و مثبت بودن، بهترین اتفاق های زندگی شان را رقم زنند.


خودتان را به سمت فعالیت ترغیب کنید

برای انجام کارها مشوق پرشور خودتان باشید؛ همچون مربی یک برنامه منظم برای خودتان تنظیم کنید و خود را در بالاترین سطح بازی تشویق کنید.
اغلب احساسات مثبت و منفی شما به چگونگی صحبت شما با خودتان در هر دقیقه برمی گردد. تفسیر شما از رویدادهایی که شاهد هستید تعیین کننده نوع احساسات است نه آنچه برایتان روی داده است.
برای داشتن انگیزه باید یک فرد کاملا خوش بین باشید. باید تصمیم بگیرید که به واژگان، عملکردها و واکنش های دیگران و موقعیت های پیرامون به طور مثبت پاسخ دهید.


صرف نظر از شرایط و موقعیت ها، مکالمات درونی خود را مثبت و سازنده پیش ببرید و همواره از یک برنامه ی منظم پیروی کنید.


آخرین نوشته‌ها

همین حالا شروع کنید- به آینده نگاه کن، زیرا باقی عمرت را در آنجا سپری خواهی نمود. جورج برنز

هر آرزویی فقط با برنامه ریزی به هدف می رسد